Chraňte účinně svůj dům či podnik před požárem: Průvodce detektory a EPS

Blíží se vánoční svátky a oslavy Silvestra, které často provází nejenom sváteční atmosféra, ale také zvýšená frekvence požárů. České domácnosti stále ještě mnohdy spoléhají na rychlost hasičů a vlastní schopnost rozpoznat první příznaky požáru, namísto instalace požárního hlásícího systému. Přitom jednoduchý senzor a hlásič dokáže ušetřit hodně starostí i peněz, nemluvě o zbytečně ztracených životech. Podívejme se zblízka na legislativu, která se požární ochrany v domech týká a konkrétní možnosti aplikace ochranných prvků.

Jsou hlásiče povinné?

Pokud byl váš domov zkolaudován po roce 2008, tak musí podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. Vybaven alespoň autonomním hlásičem kouře. Starší stavby nejsou však povinny požární hlásiče zpětně doinstalovat, ovšem důrazně to doporučujeme jak my, tak Hasičský sbor ČR. Oproti mnoha zemím EU výrazně zaostáváme v legislativním ošetřením požární ochrany a pokrytím bezpečnostní technologií v domácnostech. Například ve Finsku má požární hlásiče nainstalováno neuvěřitelných 98 % domácností.  V USA jsou pak budovy také běžně (a povinně) vybaveny samostatným systémem hašení.

Druhy požárních hlásičů

Autonomní detektory

Tyto hlásiče fungují samostatně a mají vlastní zdroj energie (baterie) Při nutnosti změny baterie se hlásiče většinou sami ozvou hlasitým zvukovým signálem. Klasickým autonomním detektorem je detektor kouře, který obsahuje optický senzor. Kouřové detektory jsou schopny zachytit požár v počátečních momentech vzniku. Teplotní hlásiče pak dokáží rozpoznat přítomnost ohně i bez kouře a hodí se tedy do prašného prostředí, kde optická detekce kouře není možná. Veškeré hlásiče by měly být umístěny ve střední části stropu, v dostatečné vzdálenosti od stěny a svítidel. Svůj vlastní hlásič by měla ideálně mít každá místnost a chodba.

Existují i kombinované hlásiče, které dokáží rozpoznat jak rozdíl teplot, tak přítomnost kouře.

EPS (Elektrická požární signalizace)

Komplexní protipožární systém, který se skládá z ústředen, jednotlivých senzorů či hlásičů, které v souhrnu dokáží přesně zaměřit ohnisko požáru a upozornit na něj. EPS by mělo být napojeno na další systémy domu, od vzduchotechniky až po výtahové jednotky. Jedná se o montážně a cenově náročnější, za to ovšem mnohem bezpečnější, variantu oproti samostatným hlásičům.

Chytrý systém ochrany

EPS i samostatné hlásiče lze projit s komunikátorem, který o vznikajícím požáru okamžitě po detekci informuje majitele nebo nastavená telefonní čísla. Protipožární systém lze také účinně propojit s elektronickou ochranou proti vloupání.

Chránit se můžete i před únikem plynu

Plyn je stále oblíbeným zdrojem tepla v domácnostech a používá se i při vaření. Když dojde k úniku hořlavého plynu a jeho postupné koncentraci, může být následkem výbuch nebo velmi rychlé vznícení rozsáhlých ploch domácnosti. S takovým požárem se pak následně velmi těžce bojuje a můžete díky němu přijít k vážnému úrazu, újmě na majetku nebo dokonce dojde ke ztrátě života. Je tedy dobré se zamyslet nad instalací detektoru úniku plynů, který na zvyšující se koncentraci upozorní okamžitě a umožní rychlou nápravu situace, popř. rychlou evakuaci.

Instalace EPS

Instalace EPS vyžaduje zkušené odborníky, kteří zajistí jak montáž, tak i poradí se správným rozmístěným jednotlivých prvků. Složitější systémy EPS mohou být relativně cenově náročné (desítky tisíc), ale jedná se o dlouhodobou pojistku proti katastrofálním situacím. Včasné zjištění požáru je nejdůležitějším faktorem, který rozhoduje o závažnosti situace a ovlivňuje pravděpodobnost přežití.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.