| Montáž hromosvodů

Instalace hromosvodů na novostavbách i dosud nechráněných budovách.

Instalace hromosvodů může probíhat na novostavbách i dosud nechráněných budovách. Zajistíme pro vás profesionální montáž, připravíme vám řešení na míru. Předejděte riziku poškození vaší nemovitosti a ochraňte ji před nebezpečnými blesky. Stačí jeden blesk a hrozba požáru a ohrožení osob uvnitř objektu je opravdu velmi veliká.

 

Montáž hromosvodu Brno a okolí

Instalace hromosvodu, a tedy ochrana vašeho domu před blesky, může probíhat na řadě specifických míst vašeho objektu. Vybereme pro vás to nejlepší místo, které splňuje všechny noremní požadavky. Hlavním úkolem hromosvodu je svod bleskového výboje. Hromosvod je umělá vodivá cesta, která výboj přijme a odvede pryč od domu.

Hromosvod se skládá ze tří částí. Jde o jímací vedení, které je většinou v podobě tyčového, hřebenového nebo mřížového zařízení. Další částí jsou svody, které musí splňovat předem stanovený počet. Třetí částí hromosvodu je uzemnění, tedy vodivé spojení zařízení s podložím. Zemniče mají mnoho podob. Používají se tyčové, paprskové, okružní nebo základové.

Cena hromosvodu je pochopitelně rozdílná dle zvoleného materiálu. Vybírat můžete například z pozinku nebo mědi, avšak hromosvod se v každém případě vyplatí.

Montáž hromosvodu na novostavbě

Hromosvod se umisťuje na novostavbu až po dokončení stavby, avšak uzemnění se řeší už mnohem dříve. Základový zemnič je umístěn do základů po obvodu budoucí budovy. Zemnící pásek či drát se vkládá již do výkopu základů.

Pouze pravidelnou revizí předejdete možným komplikacím. Revizní technik objevit poškozenou část, čímž zabrání možnému poškození objektu. Buďte na bouřku připraveni.

SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI

Co o nás říkají?

DRATEL je bezpečný

Splňujeme požadavky TIČR na odbornou způsobilost a při práci dodržujeme pravidla BOZP. Zdraví je u nás na prvním místě.

Jsme Vám k službám

Pokud se Vám líbí, jak děláme svoji práci, určitě nás kontaktujte.