| Revize hromosvodů

Revize hromosvodů na domech i na průmyslových objektech.

Stejně jako jiné elektrické zařízení je i u hromosvodů potřeba provádět kontroly a revize dle příslušných norem. Hromosvod slouží k ochraně budov a jiných objektů, především pak lidských životů. Umělá vodivá cesta, která přijme a svede bleskový výboj do země je nezbytná. I proto je nutné hromosvod udržovat a dodržovat u něj termíny kontrol a revizí, abyste se na něj mohli spolehnout i při té nejsilnější bouřce.

Normy pro hromosvody

Dříve byla platná norma ČSN 34 1390 – zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, ta je ovšem z dnešního pohledu již neplatná. Nahradila ji norma ČSN EN 62305 ed. 2  – Ochrana před bleskem. Lhůty kontrol a revizí hromosvodů se liší dle jejich realizace. U hromosvodů realizovaných do 1. 2. 2009 řeší norma ČSN 34 1390, lhůty revizí pak norma ČSN 33 1500. Předpisy se opírají o použité materiály a typu konstrukce objektu. Hromosvody realizované po zmíněném datu 1. 2. 2009 mají doporučené revize a kontroly již v souladu s evropskou normou ČSN EN 62305 ed. 2. Termíny pro revize v rámci této normy stanovují dle zařazení objektu do příslušné bezpečnostní třídy objektu.

SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI

Co o nás říkají?

DRATEL je bezpečný

Splňujeme požadavky TIČR na odbornou způsobilost a při práci dodržujeme pravidla BOZP. Zdraví je u nás na prvním místě.

Jsme Vám k službám

Pokud se Vám líbí, jak děláme svoji práci, určitě nás kontaktujte.