Proč se vyplatí pravidelné revize elektroinstalace

O elektřině a nebezpečích spojených s ní mnoho z nás vůbec nepřemýšlí, alespoň do doby, než se objeví nějaký problém. To už je samozřejmě pozdě. Stejně tak jako bychom měli projektování a instalování elektroinstalace přenechat odborníkům, tak bychom všechny elektrické rozvody a zařízení také měli nechat odborníky pravidelně kontrolovat. Časově a cenově relativně nenáročný proces revize totiž v dlouhodobém měřítku ušetří peníze a ochrání vaše zdraví. Jaké jsou tedy hlavní argumenty pro pravidelné provádění revizí elektroinstalace?

Omezte bezpečnostní rizika

Vznik požáru v důsledku vadného či poruchového elektrického zařízení nebo vedení, je bohužel velmi častým problémem, ke kterému musí vyjíždět hasiči. Nesprávně udržovaná elektroinstalace a jeden bleskový zkrat může vést k velkým ztrátám na majetku a také samozřejmě újmám na zdraví. V nejhorším případě až ke ztrátě života. Elektřinu nelze jednoduše pozorovat, a proto bere mnoho z nás nebezpečí s ní spojená na lehkou váhu.

Revize elektroinstalace zajistí, že jakékoliv potenciální problémy budou zachyceny včas. Odvrátí se tak zbytečné katastrofy, které přinejlepším stojí spoustu peněz a přinejhorším končí tragédií.

Ušetřete za opravy

Když zničehonic přestane fungovat důležitý spotřebič (lednička, sporák, pračka…) tak domácnost musí přežít nejen krátkodobý chaos, ale také výrazný zásah do rozpočtu. Nedej bože, aby třeba došlo k poruše někde v elektrických rozvodech a domov přišel o elektřinu úplně. To si v dnešní době neumíme představit na déle než několik hodin.  Ještě větší ránu může podobný problém zasadit podnikateli, který rázem přijde o nepostradatelný stroj, jehož náhrada může být extrémně drahá a logisticky náročná. Revize elektroinstalace samozřejmě odhalí všechna slabá místa, která ohrožují fungování domácnosti či podniku a tím vám ušetří za náročné opravy nebo dokonce nákup nových spotřebičů. Nemluvě o stresu, které náhlá porucha přináší, mnohdy v tu nejméně vhodnou dobu.

Pozor na vyhlášky a pojišťovnu

V bytech a rodinných domech není pravidelná revize elektroinstalace povinná, přesto se ale vyplatí z výše zmíněných důvodů. Zaměstnavatelé si ale musí dávat dobrý pozor, protože přesnou formu a rozsah revizí elektroinstalace jim určují zákony a nařízení vlády. Pozornost věnujte zejména zákonu 262/2006 Sb. (zákoník práce) a zákonu č. 309/2006 Sb. Když u vás provede kontrolu Inspektorát práce a zjistí výrazné nedostatky bez záznamu o pravidelné revizi, tak můžete dostat pokutu až 2 miliony korun. To už rozhodně za objednání revize stojí.

V případě, že dojde k požáru nebo jiné pojistné události na pracovišti a pojišťovna zjistí, že majitel nemá vypracovaný záznam z revize elektroinstalací (v rámci určitého časového horizontu) tak může dojít ke snížení vyplacené částky nebo k úplnému odmítnutí platby pojišťovnou. Prevence je otrava, ale rozhodně nestojí za potíže, do kterých se dostanete, pokud ji budete ignorovat.

Jak často provádět revize?

Časový odstup mezi jednotlivými revizemi se liší na základě prostředí, ve kterém se rozvody a spotřebiče nachází. V normálním, suchém prostředí si vystačíte s revizí jednou za 5 let. V místech, kde se setkáváme se zvýšenou vlhkostí se revize musí provádět alespoň každé 3 roky. A na vyloženě mokrých místech, jako jsou třeba bazény, musí technici provádět revizi každý rok, protože jinak může hrozit až smrtelné nebezpečí.

Svěřte se tedy do rukou odborníků a díky revizi elektroinstalací se vyhnete nebezpečí, nákladům za náročné opravy, vyřazení důležitých spotřebičů z provozu a astronomickým částkám za nedodržení oficiálních nařízení.