Přepěťová ochrana domu – skutečná pojistka proti nepříjemnostem

Velké množství moderních spotřebičů má v sobě choulostivé elektronické součástky. Za normálních podmínek nám stačí si dávat pozor, abychom daný spotřebič nepřetěžovali používáním nebo ho nějakým způsobem vlastní nešikovností nepoškodili. Co když ale zasáhne vyšší moc? Při bouřce se z nebe spustí mocný blesk, který nemusí přímo zasáhnout budovu, ale může způsobit přepěti, které pak elektroniku zničí. Nám pak nezbude než zaplatit za náročné opravy nebo celý spotřebič úplně vyměnit. Místo toho bychom se měli před krátkodobým zvýšením napětí v síti chránit. Co nám k tomu pomůže?

Hlavní problémy způsobené přepětím

Přepěťová ochrana domu má mnoho podob a bez ní může dojít k velkému množství menších či větších katastrof. Jedním ze způsobů, jak dobře ochránit váš majetek, je instalace svodiče blesků do hlavního domovního rozvaděče. Do podružných rozvaděčů lze instalovat svodiče přepětí a speciální ochranu můžete poskytnout i jednotlivým spotřebičům.

Pokud přepěťová ochrana chybí a napětí se náhle v sítí zvýší (třeba i na velmi kratičkou dobu), dojde k fatální poruše mnoha připojených spotřebičů. Pojišťovny uvádí, že přepětí má na svědomí až 31 % všech pojistných událostí spojených s poškozením elektroniky. Náhlé zničení notebooku, ledničky nebo třeba televize nikomu na radosti rozhodně nepřidá. Zvláště pokud přijdete o cenná data nebo základní zdroje komfortu.

Když už jsme u těch pojišťoven – ne každá vám vyplatí škodu způsobenou přepětím. Dobře si prostudujte svoji pojistnou smlouvu. Pokryt bývá přímý zásah blesku, ovšem přepětí způsobené dopadem výboje mimo dům dost často pojišťovny neuznají.

Copak nestačí hromosvod?

Jak už jsme si řekli, hromosvod ochrání před přímým úderem blesku. Tzv. zavlečený bleskový proud se do vedení domu dostane během bouřky z výboje v okolí. Hromosvod není ochranou před bleskem a přepěťová ochrana by nikdy neměla nahrazovat hromosvod. Oba prvky hrají důležitou roli při zajišťování bezpečnosti majetku a  zdraví.

Blesk navíc nepředstavuje jediný možný zdroj přepětí. Někdy k vám příliš vysoké napětí doputuje během špičky z elektrárny nebo vznikne v důsledku nedalekého silného vysílače.

Stupně přepěťové ochrany

Dříve se třídy přepěťové ochrany označovaly písmeny B, C a D. Dost často se s tímto starším způsobem označování ještě setkáte, ovšem správně se dnes přepěťové ochrany dělí takto:

Ochrana typu 1 (dříve třída B)

Hrubá ochrana neboli svodič bleskového proudu. Měla by být instalována co nejblíže k přechodu přívodního kabelu z nechráněného do chráněného prostředí. To znamená do hlavních přípojných skříní nebo do hlavního rozvaděče domu. Přepěťová ochrana musí být konstruována tak, aby odvedla impulsní proud 50kA.

Ochrana typu 2 (dříve třída C)

Svodiče přepětí, které představují střední stupeň ochrany. Obvykle je instalujeme do podružných rozvaděčů nebo vedle svodičů blesku v hlavním rozvaděči. Přepěťová ochrana musí být konstruována tak, aby odvedla impulsní proud 15kA opakovaně a 40kA jednorázově.

Ochrana typu 3 (dříve třída D)

Jemná ochrana, přímo u daných zařízení. Většinou se tato ochrana volí u citlivé elektroniky, jako jsou počítače nebo v dnešní době prvky internetu věcí.

Vše vyřešíme za vás

Ochrana před přepětím je velmi důležitá a jeden úder blesku na zahradě se vám bez ní silně prodraží. Svěřte váš dům na krátkou dobu expertům z DRATEL a my vám zajistíme nejlepší možnou ochranu majetku před následky krátkodobého zvýšení napětí v síti. Vše proběhne rychle a bez náročných zásahů do existujících rozvodů.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.