Jak financovat rekonstrukci elektroinstalace bytového domu ?

Elektrické rozvody v bytovém domě stárnou stejně jako všechny ostatní části stavby. Již po 15 letech od montáže by majitelé bytů měli začít přemýšlet o revitalizaci elektroinstalace z důvodu bezpečnosti a zvýšených nároků na rozvody. Bohužel, před SVJ může v takovém případě stát několik překážek, od neochotných členů až po finanční stránku věci. I když rekonstrukce elektroinstalace nepatří k finančně nejnáročnějším zásahům do bytového domu, stále se jedná o slušnou investici. Co je tedy nutné vědět předtím, než se do rekonstrukce pustíte a jaké možnosti máte, když přijde na její financování?

Kvalitní a pravidelná revize je základ

Plánovaná revitalizace i kompletní rekonstrukce je vždycky mnohem lepší než nečekaná potřeba výměny rozvodů. Při havárii, kterou nikdo nečeká, se musí sáhnout do fondu oprav, kde třeba prostředky momentálně chybí po dokončení jiných prací. Lékem na tuto nepříjemnou situaci jsou pravidelné revize elektroinstalace prováděné spolehlivou firmou. Díky zevrubné revizi se dozvíte o nejproblémovějších místech v domě a budete mít v ruce revizní zprávu, která je neocenitelná při vytváření projektu rekonstrukce.

Zásadní rozdíl existuje mezi pouhou opravou elektroinstalace a rekonstrukcí. Zatímco u opravy se stačí řídit starými předpisy, podle kterých byly rozvody nainstalované (nesmí se však zvýšit jejich příkon), při rekonstrukci se musí stavba řídit novými, zejména požárními předpisy. V případě, že je dům během prací obydlený, tak se samozřejmě musí při rekonstrukci postupovat na etapy, aby se co nejméně zasáhlo do života obyvatel.

Úvěr nebo prostředky ze společného fondu?

Mnoho SVJ chce při rekonstrukcích elektroinstalace zaplatit co největší možnou částku z vlastních zdrojů, tedy společného fondu oprav. Logiku v tomto uvažování rozhodně lze najít, ale neměli bychom se úvěrů zbytečně bát. V případě, že se peníze z fondu investují do plánované nové elektroinstalace, mohou pak chybět v případě, že dojde k náhlé katastrofě jinde v domě. Peníze z fondu lze bezpečně použít v případě, že v něm po odečtení potřebné částky zůstane dostatek prostředků alespoň pro běžné opravy během roku (toto lze určit pohledem na výdaje v několika předchozích letech).

Pro SVJ a bytová družstva bývají úvěry poskytovány bez zajištění cca do 350 tisíc na jednu bytovou jednotku. To by mělo bohatě stačit, pokud rekonstrukce elektroinstalace nevyžaduje náročné zásahy do statiky domu nebo jiné nákladné práce. V případě vyšších nákladů mohou mít SVJ s menším počtem jednotek problém získat dostatečně velký úvěr bez zajištění. V těchto případech pak často dochází k dofinancování z vlastních nákladů, tedy společně vybraných peněz do fondu.

Výši úvěru je lepší mírně naddimenzovat a půjčit si o 10 % více než je plánovaný rozpočet. Důvodem pro takové navýšení jsou náhlé výdaje na práce, které se ukáží být složitější, než se původně předpokládalo.

Nezapomínejte na dotace

Dotace patří k výborným nástrojům, jak refinancovat náklady vynaložené do rekonstrukce společných prostor bytových domů. Vyplatí se však pouze až zpětně, když je projekt hotový a k dotaci je možné připojit veškerou potřebnou dokumentaci o jeho vypracování. Nejlepší šanci v současné době jako SVJ máte, když o dotace zažádáte v rámci programu IROP.

Pokud váš dům od lepší a bezpečnější elektroinstalace dělí především neochota zápasit s administrativními požadavky, tak se obraťte přímo na naše experty ze společnosti DRATEL, kteří vám pomohou zařídit financování rekonstrukce elektroinstalace jednoduše, výhodně a rychle.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.