Izolovaný hromosvod LAC Židlochovice

Tato zakázka představovala rozsáhlou a technologicky pokročilou instalaci izolované jímací soustavy, která byla navržena k vytvoření ochranného “štítu” nad výrobním objektem s nově instalovanou fotovoltaickou elektrárnou. S rozpočtem přibližně šestinásobně vyšším, než je standard u běžného hromosvodu, šlo o mimořádně komplexní projekt.

Při aktuální vysoké poptávce instalace FVE na výrobní haly je opomínáno před ochranou před bleskem. Po instalaci fotovoltaických panelů se změní ‘vnější vlivy’ objektu a hromosvod co byl instalován před FVE již nesplňuje parametry. Většina instalačních firem toto neřeší a škody poté mohou vylítnout do extrémů.