Albert Mendlovo náměstí Brno

V rámci této zakázky jsme provedli komplexní rekonstrukci silnoproudých a slaboproudých systémů v Albertu na Mendlově náměstí v Brně. Práce zahrnovaly modernizaci elektrického vedení, instalaci nových rozvodných skříní a aktualizaci osvětlení ve veřejných prostorách. Všechny instalace byly provedeny s ohledem na maximální bezpečnost a energetickou efektivitu. Zakázka se realizovala na podzim 2023.